Universiteit van Amsterdam (UvA)
Hogeschool INHolland
Vrije Universiteit (VU)
Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Kennisregisseur

drs. Wim Kwakernaat

Emailadres: wim.kwakernaat@inholland.nl

drs. Wim Kwakernaat is bij de Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen onder meer betrokken bij het lectoraat eBusiness.

MKB Nederland Kennis Kring Amsterdam VNONCW WEST SYNTENS