Air Cargo Netherlands
FlexGen
Hoffmann RD
Hoppinger BV
MusicIdee
Bentveld
Kossen Wijn en Catering
Steven Kraal
Versidee.nu
Albert Heijn

Voorbeelden

De kennisinstellingen in Amsterdam hebben een ruime ervaring met het oplossen en beantwoorden van vraagstukken, het inzetten van stagiairs en het leveren van onderwijs op maat. Onder de knoppen links in het scherm vindt u een selectie van opdrachten die in het verleden door het Hoger Onderwijs zijn uitgevoerd.

MKB Nederland Kennis Kring Amsterdam VNONCW WEST SYNTENS