Initiatiefnemers
Doelstelling
Vraagafwikkeling
Veelgestelde vragen
Disclaimer
Privacy statement

Veelgestelde vragen

Wat is de doelstelling van Kennispoort Amsterdam?

U zo snel, correct en volledig mogelijk helpen met uw vragen aan de kennis- of onderwijsinstellingen in Noord-Holland / Amsterdam.

  

Wie kunnen een vraag indienen bij Kennispoort Amsterdam?

Alle instellingen en ondernemers uit het MKB in de regio groot Amsterdam. Andere organisaties kunnen na overleg met één van de Kennisregisseurs ook bij Kennispoort terecht. 

 

Wat zijn de kosten voor de beantwoording van een vraag door Kennispoort Amsterdam?

De diensten van Kennispoort Amsterdam zijn gratis. De kosten die een onderwijsinstelling in rekening brengt, worden u vooraf geoffreerd. Voor sommige onderzoeksvragen verstrekt de overheid een bijdrage in de kosten. 

 

Hoe lang duurt de afhandeling van een vraag?

Kennispoort Amsterdam kan vaak op korte termijn aangeven of een vraag beantwoord kan worden door één van de Amsterdamse onderwijsinstellingen. Als de onderwijsinstelling om roostertechnische redenen niet direct op uw vraag kan ingaan, krijgt u daarvan bericht. 

 

Aan welke garantie-eisen voldoet het werk van een kennisinstelling?

Vaak zal uw vraag behandeld worden door een professor, lector of medewerker van de hoger onderwijsinstelling. Als studenten uw vraag in behandeling nemen, ligt de eindverantwoordelijkheid bij een ter zake kundig docent. 

 

Is er een geheimhoudingsplicht van de onderwijsinstelling?

Voordat de onderwijsinstelling voor u aan de slag gaat, wordt met u de geheimhoudingsplicht van de onderwijsinstelling besproken. Zonder uw medeweten worden geen gegevens over uw opdracht en organisatie naar buiten gebracht. 

 

Wat kan ik van de Kennisregisseurs verwachten?

De kennisregisseurs zijn ervoor verantwoordelijk dat uw vraag snel bij de goede instantie terechtkomt, er duidelijke afspraken worden gemaakt over de afhandeling van uw vraag en de afspraken worden nageleefd. 

MKB Nederland Kennis Kring Amsterdam VNONCW WEST SYNTENS