Air Cargo Netherlands
FlexGen
Hoffmann RD
Hoppinger BV
MusicIdee
Bentveld
Kossen Wijn en Catering
Steven Kraal
Versidee.nu
Albert Heijn

Magnetocalorisch koelen

Het van der Waals-Zeeman Instituut van de Universiteit van Amsterdam heeft, in opdracht van Hoffmann RD, te Wageningen, een aantal onderzoeksvragen betreffende magnetocalorisch koelen beantwoord. Daarnaast heeft de UvA enkele literatuurreferenties met belangrijke informatie betreffende de stand van zaken bij het magnetocalorisch koelen geleverd. Het bedrijf heeft hiervoor een innovatievoucher ingezet.

MKB Nederland Kennis Kring Amsterdam VNONCW WEST SYNTENS